Amerika’da İngilizce Öğrenmek

ABD'de Dil

İngilizce öğrenmek veya İngilizce becerilerini geliştirmek isteyen uluslararası öğrenciler için gidilecek en popüler yer A.B.D.’dir.

İngilizce öğrenmek veya İngilizce becerilerini geliştirmek isteyen uluslararası öğrenciler için gidilecek en popüler yer A.B.D.’dir. A.B.D.’nin pek çok coğrafi ve kültürel bölgesine yayılmış 400’den fazla İngilizce dil programları sunan eğitim kurumu vardır. Bu programlar üniversiteye gidecek öğrenciler için akademik İngilizceden, gezginler için dil ve kültür derslerine kadar çok çeşitli dersler sunarlar. Bu kadar çok seçenek olduğundan, program çeşidi ve ilginizi çeken yerleşimler gibi temel kararlar vermeniz gerekecektir. Bir de yüksek kaliteli İngilizce dil programını nasıl seçeceğinizi de anlamalısınız. Bu bölüm, Amerika’da ingilizce için en iyi programın hangisi olduğuna karar verirken düşünmeniz gereken etkenleri ele alır ve sizi daha fazla bilgi kaynağına yönlendirir.

Amerika’da İngilizce Dil Programı Seçmek

Kaliteli İngilizce dil programları bir çok Amerikan eğitim kurumunda vardır. Yüksek-kaliteli programların eğitimli eğitimcileri, mükemmel bir müfredat programı, ve eğitim için üstün olanakları vardır. Bu olanaklar arasında sınıflar, kitaplıklar, laboratuvarlar, bilgisayarlar, ve diğer ekipmanlar bulunmaktadır. Muhtemel bir öğrenci olarak aşağıda yer alan kriterleri dikkatle inceleyip programın sizin için uygun olup olmadığına karar verin.

Bununla birlikte, en doğru yönlendirme ve danışmalık hizmeti için Ak Abroad şubelerine başvuru yapmanızı tavsiye ederiz. Ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalanınız.

Program Çeşitleri

Amerika’da ingilizce öğrenmek istiyorsanız, belli başlı üç çeşit İngilizce dil programı vardır:

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları (YİP’ler): Bu programlar genellikle haftada 20 ila 30 saat sınıf dersi gerektirir. Kurslar, sınıf eğitimi, küçük grup tartışmaları, dil laboratuvarları, ve sınıf dışı çalışma içerir. Yoğunlaştırılmış kurslar ikinci-dil-olarak-İngilizce programının dışında normal akademik derslerin izlenmesine bazen olanak sağlar, bazen sağlamaz. Programların çoğu eğitim-öncesi hazırlık kursları olarak geliştirilmiş olup, öğrencileri bir A.B.D. koleji veya üniversitesine girmesi için hazırlar.

Yarı-yoğunlaştırılmış İngilizce Programları: YİP’ler gibi yarı-yoğunlaştırılmış kurslar da sınıf içi eğitim, küçük grup tartışmaları, dil laboratuvarları, ve sınıf dışı çalışma içerir ama öğrenciler genellikle İngilizce dışındaki konulardan da ders alabilirler. Eğer TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi) sonuçlarınız üniversitede bir diploma programına girebilmeniz için yeterliyse ancak geliştirilmesi gerekiyorsa, üniversite sizden birkaç tane yarı-yoğunlaştırılmış ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce) dersi almanızı isteyebilir.

Profesyonel İngilizce Programları: Bir çok özel İngilizce dil programları ve bazı üniversite-tabanlı programlar profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bunlar iş İngilizcesi veya hukuk, mühendislik, eğitim, tıp, mimarlık, bilgi-işlem, aerodinamik, otelcilik ve turizm gibi alanlarda özel sertifika programları içerebilirler. Hem özel hem de üniversiteye bağlı bazı programlarda A.B.D. şirketlerinde staj imkanı olabilir. Bu bölümde sadece Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları (YİP’ler) ele alınacaktır.

Standartlar

Bir dil okuluna başvurmadan önce, onun kabul edilebilir en az standartlara uyduğundan emin olmalısınız. Akreditasyon, Amerika’daki eğitim kurumlarının standartlarını kurmak ve korumak için bir süreçtir. Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları için A.B.D.’de iki ana akreditasyon kuruluşu vardır: Sürekli Öğretim ve Eğitim için Akreditasyon Konseyi (ACCET) ve İngilizce Dili Programları Akreditasyon Komisyonu (CEA. Kaydolmayı düşündüğünüz programların bu kurumlar tarafından akredite edildiğinden emin olun.

A.B.D. Göçmen ve Vatandaşlık Bürosu (INS) İngilizce dili programlarını resmi I-20 formunu vermek üzere yetkili kılar. Bu form öğrenci vizesi için gereklidir (Vize başvuruları süreci için bir sonraki Vizeler bölümüne bakın). INS?nin bir kursu Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı olarak kabul etmesi için öğrencilerin haftada en az 18 saat sınıf dersi olmalı ve A.B.D. Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen ulusal veya bölgesel bir akreditasyon kurumunca tanınması şarttır. Bu nedenle, eğer bir İngilizce Programı I-20 formunu vermeye yetkiliyse, bu onun akredite olduğunun bir göstergesidir. Akreditasyon ve tanınmış akreditasyon kuruluşları için daha fazla bilgiyi bu kitapçığın dördüncü bölümünde bulabilirsiniz.

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları için iki profesyonel kuruluş bütün üyeleri için uymaları gereken standartlar geliştirmiştir: Üniversite ve Kolej Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları Konsorsiyumu (UCIEP – Consortium of University and College Intensive English Programs) ve Amerikan Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları Derneği (AAIEP – American Association of Intensive English Programs). Kaydolmayı düşündüğünüz programların UCIEP veya AAIEP üyesi olmasına dikkat edin.

Size eğitim verecek öğretim kadrosunun da akademik durumunu bilmek önemlidir. Programın broşürü, kataloğu veya internet sitesini inceleyerek öğretmenlerin hangi unvanlara sahip olduğuna bakın. Öğretmenleri ESL (İkinci dil olarak İngilizce) veya uygulamalı dillerden mezun olan kurumları arayın.

Son olarak, öğretim kadrosunun Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA – Association of International Educators) veya Yabancı Dil Konuşanlar için İngilizce Öğretmenleri (TESOL – Teachers of English to Speakers of Other Languages) üyesi olup olmadığını sorun. NAFSA’nın üyelerinin uymasını beklediği ahlak kuralları vardır. Hem NAFSA hem de TESOL üyeleri için belli çalışma standartları oluşturmuştur.

Öğretim Programı

Bir çok dil programı, hiç İngilizce öğrenmemişler için başlangıç seviyesindeki kurslardan başlayarak A.B.D.’de bir üniversite veya kolejde okuyacak olup da dil becerilerini geliştirmek isteyenler için ileri seviyedeki kurslara kadar çeşitli seviyelerden oluşur.

Tipik bir dil programı, öğrencinin okumak, yazmak, dinlemek ve konuşmak açısından İngilizceyi anlamasını ve kullanmasını geliştirmek üzere tasarlanmıştır; bazıları dilbilgisini belirgin bir beceri olarak tanımlar. Bazı dil programları İngilizceye sadece akademik amaçlarla odaklanırken, diğerleri Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi (TOEFL – Test of English as a Foreign Language) ve Konuşulan İngilizce Testi (TSE – Test of Spoken English) gibi sınavlara hazırlanmak üzerine odaklanır.

Amerika’da ingilicze öğrenmek isteyenler, ingilizce dil programının ne sunduğunu daha iyi anlamak için programın internet sitesine bakmalılar. Eğer orada istediğiniz bilgilere ulaşamazsanız, YİP?in kayıt bürosuna e-posta veya telefon yoluyla başvurarak programları hakkında ayrıntılı bilgi isteyin.

Amerika’da İngilizce Eğitim Süresi

Amerika’da ingilizce öğrenmeye başlayarak arzu ettiğiniz dil becerilerine ne kadar sürede ulaşacaksınız? Bir öğrencinin YİP?te ne kadar eğitim alması gerektiğini belirlemek zordur. Her programın başında bütün öğrenciler eğitimlerine uygun seviyeden başlamaları için bir yerleştirme sınavına girerler. Bazı öğrenciler hızlı ilerlerken, diğerlerinin gerekli becerileri geliştirmeleri daha uzun sürebilir. Hedeflediğiniz seviyeye ulaşmanız bir veya iki dönem/sömestr, veya bazı durumlarda daha uzun sürebilir. Bir seviyeden diğerine ilerlemek öğrencinin yetenekleri kadar var olan İngilizce dili becerisine de bağlıdır.

Yer ve Ortam

A.B.D. çok farklı coğrafi özellikleri, iklimleri, kentsel çevreleri, ve kültürel tadları olan büyük bir ülkedir. Program seçiminizi yaparken çok önemli bir etken nerede olacağıdır. A.B.D.’in bütün bölgelerinde yüksek kalitede programlar bulunur.

Coğrafi yerinin dışında, sunulan programın nasıl bir ortama sahip olduğunu ve ne gibi hizmetlerin bulunduğunu da göz önüne almalısınız. Genel olarak üç model vardır:

 • Programlar bir üniversite veya kolejin bir bölümünde ve o bölüm tarafından yürütülür, örneğin İngilizce dili bölümü;
 • Özel dil okulları bir üniversite veya koleje bağlı olup kampüste veya kampüsün yakınında yer alırlar;
 • Özel okullar bir kolej veya üniversiteye bağlı değildir.

YİP?ler her ortamda çok çeşitli akademik ve öğrenci hizmetleri sağlarlar. Bir programın akademik bir kurumla bağlantısı olup olmadığını, size hangi hizmetlerin sunulduğunu, ve programın sizin akademik danışma, konut, sağlık, ve sosyal ihtiyaçlarınızın nasıl karşılayacağını araştırın. Geleneksel bir A.B.D. kolej veya üniversite kampüsündeki bir programa katılan YİP öğrencileri genellikle kurumun yurtlarından, danışmanlarından ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Özel dil okulları genellikle kalacak yer için öğrencilere çeşitli seçenekler sunarlar, akademik danışmanlık ve uyum sağlamaları için yardım sunarlar, ve öğrencileri için sağlık hizmetleri düzenlerler. Kaliteli bir YİP, ortamı ve yeri neresi olursa olsun, sizin doğru programı seçebilmeniz için, üniversite veya dil okulu tarafından hangi hizmetlerin sunulduğunu çok açık bir şekilde belirtir.

Sınıf Düzenlemeleri

Kaliteli bir YİP?in bir başka göstergesi de sınıfların nasıl yapılandırıldığıdır. Sormak isteyeceğiniz bazı sorular aşağıdadır:

 • Ortalama sınıf büyüklüğü nedir?
 • Her öğretmene kaç öğrenci düşer?
 • Bir sınıfa yerleştirilmiş aynı ana dili paylaşan öğrencilerle ilgili standart bir politika var mıdır?

Sınıfın büyüklüğü ve öğrenci-öğretmen oranı öğrencilerin makul ölçülerde bekleyebilecekleri kişisel ilgi seviyesini gösterir. Sadece sizin ana diliniz yerine bir çok farklı ana dile sahip olan öğrencilerin olması sizin İngilizceyi daha hızlı öğreneceğiniz bir ortam sağlayacaktır.

Ücretler

Herhangi bir programı seçerken çok önemli bir nokta maliyettir. Programlar eğitim ücretinin yanı sıra, öğrenci harçları, yurt, yemek, kitap, sağlık sigortası (A.B.D.’e öğrenci vizesi ile girmiş herkes için gereklidir), ve diğer çeşitli masraflar gerektirebilir. Bir çok program başvuru ücreti gerektirir ve bu genellikle geri ödenmez. Ayrıca bazı programlar eğitim ücreti için ön ödeme isterler.

Programın toplam maliyetini başvurmadan önce öğrenmek çok önemlidir. Ödemenin tamamı okula vardıktan sonra yapılır, bu nedenle gerekli bütün ödemeleri yapmak için hazırlıklı olmanız gerekir. Giriş Koşulları

A.B.D.’deki her YİP kendi giriş koşullarını belirler. Bunlar programdan programa değişir; ancak, çoğu liseyi bitirmiş olmanızı ve programın toplam ücretini ödeyebileceğinizi kanıtlayan mali bilgi sağlamanızı ister. Bazı programlar sizden eğitim transkriptlerini ve İngilizce yeterliğinizi gösteren belgeler, ve bazıları da onlarla çalışırken zamanınızın büyük bir çoğunluğunu sadece dil eğitimine ayırmanızı isteyebilirler. Giriş için gerekli bütün koşulları programın broşüründen veya internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Akademik Programlara Giriş

Bir dil programına kabul edilmiş olmanızın aynı üniversite veya kolejdeki diğer akademik programlara da kabul edildiğiniz anlamına gelmediğini bilmeniz çok önemlidir. Ancak, A.B.D.’deki bazı kurumlar akademik programlara koşullu veya geçici kabul verebilirler. Uluslararası öğrenciler için, koşullu veya geçici kabul genellikle akademik veya profesyonel nitelikleri çok iyi olan ancak İngilizce dil becerisini geliştirmesi gereken adaylara verilir. Yani, siz akademik veya profesyonel niteliklerinize bakılarak bir eğitim programına kabul edilseniz bile, normal derslere kayıt yaptırmadan önce, ya ek İngilizce derslerini tamamlamanız ya da İngilizce dil yeterliğinizi ölçen standart testlerden uygun sonuçlar almanız gerekir. Eğer bu sizin için geçerliyse, kayıt bürosundan gelen mektubu veya diğer belgeleri dikkatle inceleyerek giriş koşullarının tam olarak ne olduğunu belirleyin ve eğer sorularınız varsa onlarla doğrudan bağlantı kurun.

Bazı kurumlar uluslararası öğrencileri akademik programlara koşulsuz olarak kabul ederler, ancak, öğrenci kampüse vardıktan sonra ondan İngilizce dili yerleştirme sınavına girmesini isterler. Yerleştirme testlerinin sonuçlarına göre, öğrenciler ya normal eğitim programlarına kayıt yaptırabilirler ya da normal derslerden önce İngilizce dil derslerine kaydolarak bunları başarıyla tamamlamalarını isteyebilirler.

Bazı okullarda, zorunlu bu ek dil dersleri kredili olup öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredilere sayılır. Başka okullarda ise bu ek dil dersleri Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı aracılığıyla verilerek ya hiç kredi sağlamazlar ya da kredileri mezuniyet kredilerine sayılmaz.

Vizeler

Amerika’da İngilizce okumak için yapılan hazırlıkların son adımı bir öğrenci vizesi almaktır. Ülkenizdeki A.B.D. konsolosluğu veya sefaretine F-1 öğrenci vizesi için başvurmanız gereklidir.

A.B.D.’deki kaliteli ve INS-yetkili bir YİP, size F-1 öğrenci vizesine başvurmak için gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Okuldan gelecek belgeler arasında vize başvurunuzda kullanacağınız A.B.D. hükümetinin Uygunluk Sertifikası (Form I-20 A-B) olmalıdır. Bu form konsolosluk veya sefarete tanınmış bir İngilizce dil okulu tarafından kabul edildiğinizi ve okula programa katılmak için gereken ücreti ve masrafları karşılayabileceğinizi kanıtladığınızı belgeler.

Hareket tarihinizden çok daha önce ülkenizdeki A.B.D. konsolosluğu veya sefaretiyle bağlantı kurarak vize ücretleri ve sizin ülkenizden öğrenci vizesine başvururken gerekli olacak ek belgelerin neler olduğunu öğrenin. Aynı zamanda size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine de başvurarak A.B.D.’de okumak için kabul edilmiş öğrencilere yönelik hareket öncesi oryantasyon programı olup olmadığını öğrenin. Bu programlar için bir ücret olabileceğini unutmayın.

Özetleyecek olursak: – YİP?ler (Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları) sadece haftada en az 18 saat sınıf dersi veren resmen tanınmış İngilizce dil okullarında verilir.

 • Kurslar başlangıçtan ileri seviyeye kadar değişir ve bir A.B.D. üniversitesi veya kolejinde okuyacak olan öğrenciler için tasarlanmış kursları da içerir. Programın tamamlanması için gerekli süre öğrencinin hedeflerine ve öğrencinin program başlangıcındaki İngilizce seviyesine bağlıdır.
 • Programlar ya genel olurlar ya da akademik amaçlı İngilizce veya TOEFL?a hazırlık gibi belirli konulara yoğunlaşırlar.- Programlar bir üniversite bölümü, veya bir kolejde veya yakınındaki özel bir kuruluş ya da bir kolej veya üniversiteye bağlı olmayan bir özel okul tarafından yürütülebilir.
 • Öğrenciler sınıf büyüklüğü, öğrenci-öğretmen oranı, ve bir sınıfa aynı ana dili konuşan kaç öğrenci yerleştirildiğini sormalıdır.- Bir üniversite veya kolejdeki dil programına kabul edilmiş olmanız aynı kurumdaki bir akademik programa da kabul edildiğiniz anlamına gelmez.
 • Hemen her zaman İngilizce dil programında okumak için bir F-1 öğrenci vizesi gereklidir. Vize koşulları ve süreci konusunda daha fazla short term loans for students uk bilgi için programın sponsorlarına veya bir A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine danışın.

Yararlı İnternet Siteleri

İnternette A.B.D.’deki İngilizce dil okulları hakkında bilgi bulmak oldukça kolaylaşmıştır. İncelemeniz gereken başlıca üç çeşit site vardır:

 • İngilizce dil programlarının kendi purchase cialis internet siteleri;
 • Meslek birliklerinin ve akreditasyon kurumlarının kendi üye programlarını listeledikleri siteleri;
 • Dil eğitimi programlarını listeleyen ticari siteler.

Sitelerinin bu sitelerde listelenmesi ve bu sitelere bağlantılaşması için bir ücret ödeyen kurumlar da vardır.

Aşağıda hepsi de İngilizce dil programları konusunda yararlı bilgiler içeren farklı internet siteleri bulacaksınız.